Safety culture scan – Veiligheidscultuurladder

Ruim 900 bouwbedrijven en (onder)aannemers hebben de Governance Code ondertekend. Zij hebben afgesproken om vanaf 1 januari 2022 gecertificeerd te zijn volgens de Veiligheidscultuurladder. Vanaf 2022 moet minimaal voldaan worden aan trede 2 en per 2024 aan trede 3. Wat de Veiligheidscultuurladder is en welke gevolgen dit heeft, lees je in dit blog. 

Wat is de veiligheidscultuurladder?

De Veiligheidscultuurladder kent 5 treden, van een pathologische mindset ‘wat
niet weet wat niet deert’ tot een vooruitstrevende organisatie waarbij veiligheid volledig is geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen. Wil jij meer weten over de veiligheidscultuurladder? Bekijk dit blog!

vcl

De safety-cutluur scan als nulmeting

Met een gedegen nulmeting kijken we naar de structuren, procedures, werkwijzen en het zichtbare gedrag op de werkvloer. Maar hier stop het niet, de Veiligheidscultuurladder gaat namelijk verder dan systemen zoals VCA en ISO 45001. Er zit een duidelijk groeimodel achter waarin je meer aandacht besteed aan de veiligheidscultuur in de organisatie. Minder aandacht voor papier, meer aandacht voor houding en gedrag in de praktijk. 

Voor wie is dit bedoeld?

Bedrijven uit de bouwketen die de Governance code hebben ondertekend moeten aan trede 2 voldoen. Als zij per 1 januari 2022 mee willen doen aan aanbestedingen bij bijvoorbeeld ProRail, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf.

Ook voor bedrijven die de Governance code niet hebben ondertekend, maar toch hun veiligheidscultuur willen professionaliseren of die worstelen met de positie en slagvaardigheid van de QHSE-afdeling, is de nulmeting de perfecte manier om inzicht te verkrijgen.

Hoe werkt de scan?

Met behulp van interviews bij medewerkers dwars door de organisatie heen en bedrijfsbezoeken wordt de nodige informatie verzameld. Per trede is inzichtelijk waar een organisatie aan moet voldoen en hoe deze criteria gewaardeerd worden. Deze informatie komt voort uit 6 verschillende invalshoeken.

1. Leiderschap en betrokkenheid
Hoe belangrijk is veiligheid en welke collega of wat is er verantwoordelijk geacht voor (on)veilig werken? Welke regels zijn er en leven medewerkers deze na?

2. Beleid en strategie
Staat veiligheid hoog op de strategische kalender en is dit geïntegreerd in de managementcyclus?

3. Organisatie en opdrachtnemers
Selecteer jij opdrachtnemers op hun veiligheidsgedrag en prestaties? Is bewust veilig werken opgenomen in de competentieprofielen en wat is de plek van de QHSE-afdeling in de organisatie?

4. Werkplek en procedures
Zijn regels afgestemd op de gebruikers? Volgen medewerkers altijd en tijdig verbeter maatregelen vanuit incidentenonderzoek?

5. Afwijkingen en communicatie
Wat is de meldcultuur en wat doen jullie met de meldingen? Hoe leren jullie bijvoorbeeld van incidenten? Hoe regelmatig inspecteren medewerkers de werkplek?

6. Audits en statistieken
Worden er specifieke audits gehouden op veiligheidsgedrag? En hoe wordt er gerapporteerd?

Bij grotere bedrijven voegen we een extra invalshoek toe, namelijk:
7. Relatie met toezichthouders, stakeholders en omgeving.
Is het externe netwerk in kaart en is hier een strategie op geformuleerd?

Benieuwd?

Wil jij meer lezen over de veiligheidscultuurladder? Klik hier. Of vind je het fijner om door een expert bijgepraat te worden? Meld je aan voor ons webinar.

Helpdesk