Grip op QHSE-scan

Je QHSE-organisatie zit
gemiddeld op niveau

Reactief van aard

Operationeel van aard

Doelmatig van aard

Strategisch van aard

Je QHSE-organisatie is over het algemeen reactief van aard. Dat zit bijvoorbeeld in:

 • geen of beperkte controle over de uit te voeren werkzaamheden. Werkzaamheden zijn correctief: ze komen pas boven als er iets mis gaat; of
 • er is geen QHSE-activiteitenkalender. De mailbox loopt over van de wetswijzigingen, maar het is niet duidelijk wanneer het uitgevoerd gaat worden; of
 • je kunt niet efficiënt en met digitale tools werken. Je planning wordt bepaald door de urgentie van spoedopdrachten en je organisatie komt niet van excellijsten af.

Hoe kun je slimmer aan QHSE werken?
Het belangrijkste: tijd die specifiek bestemd is voor QHSE, overzicht over werkzaamheden en werkzaamheden ook daadwerkelijk kunnen inplannen.

Ben je de enige die QHSE-werkzaamheden uitvoert of voer je ze naast je normale werk uit? Zorg voor voldoende mankracht en capaciteit om sneller aan wet- en regelgeving te voldoen. Gebruik daarnaast software en hulpinstrumenten voor deze compliancy. Met de software en instrumenten van BMD Advies Centraal blijf je eenvoudiger op de hoogte. We geven aan welke wijzigingen specifiek voor jouw organisatie van toepassing zijn en hoe je deze kunt doorvoeren.

Zo ziet je QHSE-organisatie er op niveau 2 uit
Op niveau 2 heb je het voor elkaar dat je snel compliant bent aan wet- en regelgeving. Je weet waar je wel en niet aan voldoet. Met slimme software beheers en plan je vervolgens specifieke werkzaamheden voor compliance audits. Het altijd ad hoc werken aan QHSE is verleden tijd; je hebt al meer grip op QHSE.

Je QHSE-organisatie is over het algemeen operationeel van aard. Dat zit bijvoorbeeld in:

 • controle hebben over de uit te voeren werkzaamheden, in combinatie met een activiteitenkalender; en
 • het digitaal en efficiënt werken met tools. Planningen worden op basis van belangrijkheid bepaald, niet meer door urgentie van spoedopdrachten.

Maar:

 • er zijn geen realtime QHSE-rapportages; of
 • je bent zelf uitvoerder van alle QHSE-werkzaamheden.

Hoe kun je slimmer aan QHSE werken?
Het belangrijkste: risico’s analyseren, daarmee kansen creëren en met behulp van ISO-certificeringen voorbereid zijn op veranderende marktvraag.

Met (ISO-)managementsystemen waarborg je kwaliteit en is het makkelijker om risico’s te beheersen. Deze systemen zorgen er ook voor dat je geen stapels handboeken meer door hoeft. Het is een compact systeem waardoor je alleen invulling hoeft te geven wat je echt nodig hebt.

Zo ziet je QHSE-organisatie er op niveau 3 uit
Op niveau 3 beheers je risico’s en verbeter je processen. Interne audits zijn zo geregeld en je weet precies waar je aan werkt om ISO-certificeringen te behouden. Alleen compliant zijn is verleden tijd; je hebt grip en focus op je QHSE-processen.

Je QHSE-organisatie is over het algemeen doelmatig van aard. Dat zit bijvoorbeeld in:

 • controle hebben over de uit te voeren werkzaamheden, in combinatie met een activiteitenkalender;
 • het digitaal en efficiënt werken met tools. Planningen worden op basis van belangrijkheid bepaald, niet meer door urgentie van spoedopdrachten;
 • realtime QHSE-rapportages; en
 • het delegeren van QHSE-taken aan bijvoorbeeld de verantwoordelijke productiemanager.

Maar:

 • er is geen inzicht in hoe QHSE een rol kan spelen voor de koers van het bedrijf; of
 • er is geen tijd voor een strategische verbinding van QHSE met bedrijfsdoelstellingen; of
 • je QHSE-organisatie heeft geen invloed bij de directie als het gaat om kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu en de controle daarop.

Hoe kun je slimmer aan QHSE werken?
Het belangrijkste: QHSE is zo’n wezenlijk onderdeel van de organisatie dat alleen een afdeling het werk te niet doet. Het is waar de organisatie op drijft.

Met hulpinstrumenten, scans over veiligheid en trainingen van het middenkader kun je een algeheel besef van QHSE in de organisatie creëren.

Zo ziet je QHSE-organisatie er op niveau 4 uit
Op niveau 4 is er misschien geen apart QHSE-afdeling meer … al je collega’s zijn zich bewust van kwaliteit, veiligheid en milieu in hun werk en worden ondersteund waar nodig. Het middenkader neemt het mee in de werkprocessen en er is een algeheel bewustzijn. Als QHSE-manager ben je meer coach, deel je je expertise, en pak je minder subtaken zelf op. Alleen QHSE-processen stroomlijnen is verleden tijd; je hebt grip op de strategische waarde van QHSE voor de organisatie.

Voortreffelijk, je creëert met QHSE onderscheidende kansen voor je organisatie! Je QHSE-organisatie is strategisch ingesteld en het draagt bij aan de bedrijfsvoering. Dat vormt een belangrijk concurrentievoordeel!

Uit ervaring weten we dat dit veel tijd en moeite moet hebben gekost. Denk je voldoende aan jezelf? QHSE raakt aan alle elementen van je organisatie; heb je voldoende mensen en resources om dit ook op de lange termijn gezond te blijven volhouden? En heb je de juiste software en hulpinstrumenten in huis om je werk nóg efficiënter en daarmee waardevoller te maken?

BMD Advies Centraal is je top QHSE-team op afstand, voor een vast bedrag per maand inclusief alle tools en software. Zo kun je gezond en zonder verrassingen verder werken aan de strategische waarde van QHSE.

Dit resultaat, inclusief je antwoorden, sturen we je ook nog per mail op, zodat je het altijd nog een keer kunt bekijken.

Is dit de toekomst van jouw QHSE-organisatie?

BMD Advies Centraal helpt je bij het volgend niveau van QHSE. Benieuwd wat we voor jou kunnen doen?

We zijn razend benieuwd naar hoe jij je QHSE-organisatie hebt ingericht. Wil je met ons, en met QHSE-collegadeskundigen, je ervaringen delen op Gilde-bijeenkomsten?

Helpdesk