Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven zijn verplicht te rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn getroffen. BMD Advies ondersteunt bij het tijdig en juist invullen van de gegevens in het e-loket.

Meldingsplicht energiebesparing

Alle bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen moeten aan de hand van de erkende maatregelenlijsten energiebesparing (EML) nagaan welke energiebesparende maatregelen zij kunnen nemen. Door een wijziging van het Activiteitenbesluit is een bedrijf vanaf dit jaar ook verplicht om elke 4 jaar te melden welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Dit is de informatieplicht energiebesparing. Maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar zijn verplicht. Bedrijven die op grond van de EED een energieaudit moeten uitvoeren, hebben een rapportageplicht vóór 5 december 2019 in het e-loket.

Bedrijven die niet onder de EED vallen, maar wel onder de informatieplicht (i.v.m. gebruik) moeten voldoen, hadden tot 1 juli de tijd om het e-loket in te vullen. Deze deadline is verstreken. Het loket staat nog open, neem snel contact op om nog aan deze regelgeving te voldoen!

Rapporteren in e-loket

BMD Advies ondersteunt je op locatie bij het tijdig en juist invullen van de gegevens in het e-loket. Nog geen e-loket? BMD regelt de melding zonder aanvullende aanvraag in ons eigen e-loket. Wij bieden dit aan voor onderstaande prijzen.

Invullen e-loket
– Binnen een erkende maatregelenlijst  € 600,-
– Bij meer dan één erkende maatregelenlijst  € 850,-

Vul onderstaand formulier in en een adviseur neemt vrijblijvend contact met je op.

Welke uitzonderingen zijn voor informatieplicht energiebesparing?

De informatieplicht geldt bij een verbruik van minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas. Uitgezonderd zijn bedrijven met een WABO vergunning (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) en deelnemers aan het ETS programma of het MJA. Deze bedrijven zijn dus vrijgesteld van de informatieplicht.

Weet jij al welke verplichtingen er voor jouw organisatie gelden? Doe de Wetchecker energiebesparing of neem contact op met onze adviseurs!


  •  *

  •  *

  •  *

    naam@bedrijf.nl

  •  *
  • 012-3456789

  •  *

Moet jouw organisatie voldoen aan de informatieplicht? neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

Neem contact op met BMD
Helpdesk