Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven zijn verplicht te rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn getroffen. BMD Advies ondersteunt bij het tijdig en juist invullen van de gegevens in het e-loket.

Meldingsplicht energiebesparing

Alle bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen moeten aan de hand van de erkende maatregelenlijsten energiebesparing (EML) nagaan welke energiebesparende maatregelen zij kunnen nemen. Door een wijziging van het Activiteitenbesluit is een bedrijf vanaf dit jaar ook verplicht om elke 4 jaar te melden welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Dit is de informatieplicht energiebesparing. Maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar zijn verplicht. Vóór 1 juli 2019 dient de status van deze te nemen maatregelen gerapporteerd te worden in het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bedrijven die op grond van de EED een energieaudit moeten uitvoeren, hebben een rapportageplicht vóór 5 december 2019 in het e-loket.

Welke uitzonderingen zijn voor informatieplicht energiebesparing?

De informatieplicht geldt bij een verbruik van minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas. Uitgezonderd zijn bedrijven met een WABO vergunning (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) en deelnemers aan het ETS programma of het MJA. Deze bedrijven zijn dus vrijgesteld van de informatieplicht.

Weet jij al welke verplichtingen er voor jouw organisatie gelden? Doe de Wetchecker energiebesparing.

Rapporteren in e-loket

Het e-loket van de RVO is inmiddels geopend. De status van de energiebesparende maatregelen kan je hierin vanaf heden rapporteren.

BMD Advies ondersteunt je graag op jouw locatie bij het tijdig en juist invullen van de gegevens in het e-loket. Nog geen e-loket: BMD regelt de melding zonder aanvullende aanvraag in ons eigen e-loket. Wij bieden dit aan voor onderstaande prijzen.

Invullen e-loket
– geen EED-plicht en binnen 1 erkende maatregelenlijst  € 600,-
– EED-plicht of vallend buiten erkende maatregelenlijst  € 850,-

Vul je gegevens in en wij nemen vrijblijvend contact met je op.
Of bel ons op 085 – 2106 471

Helpdesk