Performance Management

De enige constante factor in deze tijd is de voortdurende verandering in je bedrijfsomgeving. Dat stelt voortdurend andere en vaak hogere eisen aan organisatie, management en werkvloer. Wij helpen bedrijven om hun performance continu te verbeteren. Niet door direct met pasklare oplossingen te komen, maar door andersom te denken en voortdurend de gewenste organisatieresultaten centraal te stellen en pas van daaruit te bepalen welke interventies passend zijn. + LEES MEER

Een gedegen oorzaakanalyse vormt de basis voor het boeken van langetermijn-resultaten. In onze praktijk merken we dat er vaak door het management te snel wordt gegrepen naar voor de hand liggende oplossingen…

De nieuwe tijd maakt dat organisaties steeds sneller moeten anticiperen op nieuwe ontwikkelingen vanuit de markt. Het klassieke model waarin het (middel) management voorschreef hoe er gewerkt…

De nieuwe tijd maakt dat organisaties voortdurend hun processen tegen het licht houden om hun producten te verbeteren en goedkoper aan te bieden. Wij helpen bedrijven om hier invulling aan te geven…

Het thema duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda van overheid, vakbonden en branches. Bij bedrijven signaleren wij nog wat koudwatervrees, maar er is duidelijke een toename te zien aan gesubsidieerde…

Veilig werken, wie wil dat niet? Toch blijkt het in de hectiek van alledag binnen bedrijven lastig te zijn om hier continue invulling aan te geven. Wat wij zien in onze praktijk is dat als er op het gebied van veiligheid zaken…

Bekijk hier diverse voorbeelden van projecten die we hebben uitgevoerd bij onze leden, waar wij trots op zijn!